«Спільне добро чинить із людей одне тіло, а якраз те спільне добро є основою всякої любови», – говорив митрополит Андрей Шептицький.

…Нині пиповнюється 155 років від дня народження величної постаті, духовний чин якої важко переоцінити.
Андрей Шептицький походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації. Пішовши проти волі батька, Шептицький повернувся до свого коріння, щоб служити «селянській» церкві, як тоді називали греко-католицьку.

Інтелектуал, людина виняткових чеснот, митрополит заповідав українцям «Божу батьківську землю любити і не пускати її з рук». Він цінував скромність і вміння, вдумливість і творчість. Тому для кожного українця важлива не лише його історична постать, але й те, які думки й надалі залишаються актуальними для нас, людей ХХІ століття.

Вагомий внесок у пізнанні Андрея Шептицького вкладають дослідники його життя і напрацювань. Знаково, що цікаві праці про нього пишуть не лише церковники, а й науковці.

Дякую досліднику Івану Матковському за величезний об’єм дослідження життя митрополита, його рідних – завдяки таким людям як він ми маємо змогу ґрунтовніше дізнаватися про благі вчинки і наміри родини Шептицьких.