Гуманітарна допомога відіграє значну роль у захисті населення від можливих епідемій, продовольчих, економічних та фінансових криз, а головне у своєчасному забезпеченні благополуччя соціально незахищених верств населення країни – інвалідів, дітей-сиріт, одиноких пристарілих, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших.
Благодійні організації, на адресу яких надходить гуманітарна допомога, розповсюджують її серед нужденних, виконуючи при цьому важливу соціальну функцію.
Як показує практика, місцеві органи виконавчої влади краще володіють інформацією про набувачів гуманітарної допомоги та можуть самостійно та оперативніше приймати рішення про визнання вантажу гуманітарним з урахуванням потреб населення.
Законопроектом передбачено розширити повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.