16 липня 1990 року український народ підтвердив своє споконвічне прагнення жити у незалежної держави і самими визначати свою долю.

Проголосивши суверенітет України, ми утвердили «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах», рівність всіх громадян перед законом, «незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять». Громадяни всіх національностей були проголошені народом України.

Історичне значення Декларації про державний суверенітет України полягає в тому, що суверенітет офіційно визнано необхідною умовою подальшого розвитку української нації. Цим документом визначено основні напрямки діяльності України, спрямованої на досягнення свободи українського народу, утвердження нашої самобутності, врешті досягнення реальної незалежності – державної, духовної, особситісно-інтелектуальної.

Торуючи шлях до правової та заможної України, нам доводиться долати чи не найскладніші випробування за роки незалежності. Мусимо берегти суверенітет та цілісність країни, за що щоденно платимо високу ціну. Тож у цей день варто з особливою вдячністю згадати Героїв, які жертвують життям заради миру та єдності українців.

Слава суверенній, вільній, сильній Україні! Вічна слава Героям України!