Під час нинішнього засідання Верховної Ради України парламент підтримав у першому читанні Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (№ 7251).

Проте команда ВО «Батьківщина» утрималася під час голосування, оскільки ця законодавча ініціатива потребує суттєвого доопрацювання. Ще під час її розгляду на профільному комітеті нам вдалося залишити норму про тривалість додаткової щорічної оплачуваної відпустки учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни 14 днів, автори пропонували зменшити до семи днів.

Зрештою у Законопроекті лишаються ті суперечливі норми, які хочуть залишити і після скасування воєнного стану.

Законопроектом передбачено такі основні нові норми:

– на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого з ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі.

– припинення трудового договору у випадку:

призову або вступу працівника або фізичної особи, яка використовує найману працю, на військову службу;

смерті фізичної особи, яка використовує найману працю, або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

неможливості забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій;

відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

– для припинення трудового договору відповідно до пункту 9 частини першої цієї статті, працівник надає до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання заяву про припинення трудових відносин з викладенням відповідної інформації та копії документів (за наявності), що підтверджують обставини, зазначені у пункті 9 частини першої цієї статті. Датою припинення трудових відносин вважається день подання такої заяви. Районний, міськрайонний, міський, районний у місті центр зайнятості за місцем проживання працівника у день припинення трудових відносин повідомляє про це: територіальний орган Пенсійного фонду України; територіальний орган Державної податкової служби.

– у разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, яка не була ним одержана за життя, виплачується членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.